ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA INFO-GEOTERMAL - Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij, 25. 4. 2024

V okviru zaključne konference projekta Info – Geothermal je navzoče pozdravil državni sekretar na MKRR mag. Marko Koprivc. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija in sodelavka Petra Meglič iz Geološkega zavoda Slovenije pa sta predstavili projekt in zaključke projekta Info – Geothermal, v katerem je SOS sodeloval kot partner.

Geotermalna energija je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem in je ena izmed ključnih obnovljivih virov energij za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Njen potencial je največji za sektor ogrevanja in hlajenja, najlaže dosegljivi viri termalne vode pa se nahajajo v SV Sloveniji. Potencial je s primernim pristopom in tehnologijo možno razviti tudi drugod in zaradi rezultatov projekta INFO-GEOTHERMAL je razvoj sedaj bistveno lažji.

Več o zaključkih projekta si lahko preberete TUKAJ.