Evidentiranje v mrežo za participativni proračun

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN.

NAMEN MREŽE ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN JE:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja participativnega proračuna doma in v tujini,

– sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev na tem področju,

– spodbujanje sodelovanja in medsebojna pomoč občin,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Do celotnega povabila lahko dostopate TUKAJ. 

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 26. 4. 2024. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na lara.suman@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.