Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

V medresorskem usklajevanju je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

Cilj zakona je zagotoviti zadostno število rudarskih inšpektorjev ter preprečiti poseganje izven meja odobrenih pridobivalnih prostorov ter izvajanje rudarskih del na zemljiščih, za katera nosilec rudarskih del nima pravice izvajati dela. Prav tako je cilj zakona notranja uskladitev zakonskih določb in zmanjšanje zaostankov, ki nastajajo zaradi številnih nepopolnih vlog za podaljšanje rudarskih pravic.

Do besedila predloga dostopate TUKAJ (priloga: pravilnik). Vaše morebitne predloge nam lahko posredujete do torka, 14. 5. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.