O zeleni infrastrukturi in evropskih kohezijskih sredstvih

V ponedeljek, 13.5.2024 je preko spleta potekal posvet Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. V prvem delu posveta je potekala predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za vzpostavitev zelene infrastrukture v občinah v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev DRR (dogovorov za razvoj regij).

V nadaljevanju so bile v drugem delu izpostavljene dobre prakse krajinsko-arhitekturnega projektiranja s primeri po Sloveniji. S strani Ljubljanskega urbanističnega zavoda je bilo predstavljeno projektiranje otroških igrišč. Med drugim je bilo izpostavljeno, da naj se igra odvija na vseh urbanih površinah in za vse uporabnike, ne le otroke. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji so v nadaljevanju kot primer dobre prakse predstavili revitalizacijo in prenos površin in objektov (območja, strehe). Spregovorili so tudi o tem, kako nadgraditi le te površine in jih vključiti v zeleni sistem kot tudi v javno uporabo občanom in občankam. S strani studia AKKA pa je bilo predstavljeno oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, ureditev dostopov v podhod železniške postaje kot tudi oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, oboje v kontekstu trajnostnega oblikovanja zunanjih ureditev.

V razpravi, ki je sledila, so bila vprašanja s strani občin postavljena predvsem glede upravičenosti pogojev v povezavi z že navedeno aktualno objavo (vezano na DRR).