Skupnost občin Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev

Ljubljana, 14. 5. 2024 – Skupnost občin Slovenije je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev. Na novinarski konferenci sta podpredsednik SOS, mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednica sekcije SOS mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, predstavila razloge za vložitev pobude za ustavno presojo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o lokalni samoupravi v delih, ki se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov.

Skupnost občin Slovenije zahteva oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, četrtega, petega in šestega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, tretjega, četrtega in petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, kolikor se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov. Vsebinsko je v sodelovanju s Franjem Mlinaričem zahtevo za presojo ustavnosti pripravil dr. Boštjan Brezovnik. Ustavna presoja je bila vložena 14. 5. 2024.

Podpredsednik skupnosti, novomeški župan Gregor Macedoni je izpostavil, da si županje in župani, zbrani v Skupnosti občin Slovenije želijo, da: »se celovito pogleda položaj funkcionarjev v lokalnih samoupravi, tako v slovenski ustavni ureditvi kot tudi v odnosu do evropske ureditve lokalne samouprave«. Skupnost občin Slovenije meni, da so županje in župane ter podžupanje in podžupane postavljeni v neenak položaj s funkcionarji sodne, izvršilne in zakonodajne veje oblasti. S tem se je nedopustno poseglo v pravico svobodnega opravljanja funkcije. SOS opozarja, da morajo biti dohodki občinskih funkcionarjev v skladu z dostojanstvom funkcije in ustrezati vlogi županje/župana in podžupanje/podžupana ter njihovim nalogam in odgovornostim. Predstavnik SOS je na novinarski konferenci opozoril tudi, da za županje/župane in podžupanje/podžupane še vedno veljajo plačni razredi, kot so bili določeni leta 2008. Uvrščeni so v razponu od 32. do 59. plačnega razreda, v letu 2023 je bila mediana 52. plačni razred za župane in 46. plačni razred za podžupane. Podžupani občin z manj kot 2000 prebivalci tako dobijo od 1552 do 1964 evrov bruto mesečne plače, kar je, manj kot povprečni zaposleni v javnem sektorju. Obenem pa so edini funkcionarji, ki so tudi materialno, finančno in kazensko odgovorni, ne le za svoje delo, ampak tudi za delo občine oz. svojih sodelavcev. Skupnost občin Slovenije podpira podpis dogovora glede plač v javnem sektorju, z ustavno presojo pa SOS ne glede na to želi po pravni poti doseči, da se postavi jasen okvir na daljši rok, da to vprašanje ne bo vedno znova predmet, ko se vsakokratna oblast pogaja o plačah v javnem sektorju. Prav tako bo ustana presoja zakonodaje, ki je vezana na plače občinskih funkcionarjev, odgovorila na nekatera druga odprta vprašanja kot je anomalija, da je za nepoklicno opravljanje županske funkcije plačilo določeno v višini 50 odstotkov plačila, ki bi ga dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno, pri čemer je odgovornost enaka ter vprašanje ustavnosti obstoječe diferenciacije plač županov in podžupanov glede na velikosti občine.