plače županov

Arhiv za kategorijo: plače županov

  • 15.05.2024.

Skupnost občin Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev

Ljubljana, 14. 5. 2024 – Skupnost občin Slovenije je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev. Na novinarski konferenci sta podpredsednik SOS, mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednica sekcije SOS mag. Renata Kosec, županja...