SOS vložila ustavno presojo zakonov, kolikor se nanašajo na plače občinskih funkcionarjev

Skupnost občin Slovenije je 14. 5. 2024 na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev. Ob vložitvi smo organizirali tudi novinarsko konferenco, kjer sta podpredsednik SOS, mag. Gregor Macedoni in podpredsednica sekcije SOS mag. Renata Kosec, predstavila razloge za vložitev pobude za ustavno presojo.

Skupnost občin Slovenije zahteva oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, četrtega, petega in šestega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, tretjega, četrtega in petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, kolikor se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov. Vsebinsko je v sodelovanju s Franjem Mlinaričem zahtevo za presojo ustavnosti pripravil dr. Boštjan Brezovnik.