Župani občin Celje, Hrastnik in Kočevje sodelovali na mednarodni SEEnergy konferenci

Med 15. in 17. majem 2024 je na Celjskem sejmu potekala mednarodna konferenca in razstava SEEenergy, na kateri so se zbrali pomembni deležniki iz držav jugovzhodne Evrope na področju zelenega prehoda. Skozi različno programsko vsebino so na drugi sejemski dan – v četrtek, 16.5.2024 prisostvovali tudi župani občin, ki so v okviru panelne razprave z gosti iz državnih agencij, institucij in energetskih podjetij sistematično preučevali izzive lokalnih skupnosti pri samem prehodu v nizkoogljično družbo.

Matija Kovač, župan občine gostiteljice sejma je izpostavil pomembnost snovanja kompleksnejših energetsko-podnebnih politik in mreženj različnih deležnikov v okolju, kar je bila sicer tudi osrednja tema mestne konference. Marko Funkl, župan občine Hrastnik je zbrane nagovoril o tem, kako v lokalno energetsko zadrugo (skupnost) vključiti javni sektor, gospodinjstva in podjetja. V zvezi s tem je izpostavil dejstva povezana z izkušnjami vzpostavitve in delovanja Energetske zadruge Zeleni Hrastnik ter poudaril smiselnost vseh zelenih ukrepov MOPE, Borzen in EKO sklada v smeri uspešnega prehoda.

Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je kot župan ene izmed bolj gozdnatih občin, Kočevja, izpostavil uporabo lokalnega obnovljivega vira energije – lesne biomase. V zvezi s tem je izpostavil večletno uspešno sodelovanje s Komunalo Kočevje kot proizvajalcem in distributerjem toplotne energije. Razložil pa je tudi, da je občina zamenjala fosilna goriva z lesno biomaso že skoraj v celoti, v sklopu zelenega prehoda pa je občina izvedla še druge ukrepe kot sta na primer namestitev sončnih elektrarn in spodbujanje energetske učinkovitosti skozi različne finančne in promocijske aktivnosti.

V panelni razpravi sta poleg slovenskih predstavnikov (občin, državnih agencij, institucij,  energetskih podjetij) sodelovala tudi Željko Turk, predsednik Udruge gradova Hrvatske in župan občine Zaprešič ter Mario Rajn, podpredsednik Energy Cities in župan občine Križevci. Ob koncu razprave so tako slovenski in hrvaški župani znova poudarili, da treba slediti zelenemu prehodu, kot ga določa Evropska unija, in da pri tem nikakor ne smemo nikogar pustiti zadaj, najmanj pa ne najranljivejših skupin uporabnikov. Največji izziv so župani na področju energetike pripisali načinu ogrevanja, zagotavljanju trajnostne mobilnosti in ravnanju z odpadki. Poudarili so še smiselnost vzpostavljanja skupnostih elektrarn in uveljavljanju pravic lokalnih skupnosti pri upravljanju energetskih sistemov. V zvezi s tem so izpostavili, da je treba zeleni prehod vzpostaviti predvsem z dostopnimi cenami ponudnikov energetske oskrbe za občanke in občane, saj bomo le tako zagotovili njihovo vero v pravičen zelen prehod.