Občina Sveti Tomaž postala 190. občina članica SOS

Občina Sveti Tomaž je postala 190. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Sveti Tomaž je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz Občine Ormož. Občina obsega 17 naselij: Sv. Tomaž, Koračice, Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Savci, Rucmanci, Trnovci, Pršetinci, Senik, Mezgovci, Rakovci, Zagorje, Sejanci, Bratonečice, Mala vas, Gradišče in Senčak. Občina Sveti Tomaž ima 1977 prebivalcev.

Župan Občine Sveti Tomaž je gospod Mirko Cvetko.

Občina Sveti Tomaž leži na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom na razglednem slemenu nad dolino potoka Lešnica. Občina se razprostira na površini 38 kvadratnih kilometrov. Središče občine je Sveti Tomaž.

Občina Sveti Tomaž je v večini kmetijsko področje, za katero je značilna razpršenost po celotnem območju občine. Prebivalci se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s kmetijstvom. S svojim pridnim delom pripomorejo k lepši podobi kraja.

Središče kraja predstavlja župna cerkev Sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m). V centru občine se nahaja občinska stavba, v kateri deluje  Občinska uprava. V bližini se nahajajo zdravstvena ambulanta, OŠ, vrtec in Medgeneracijski center Sveti Tomaž, kjer deluje enota Centra za starejše občane Ormož.

Občinski praznik je tretjega julija, na dan farnega zavetnika Svetega Tomaža.

Na najvišjem griču Gomila(352 m) stoji stolp, s katerega je ob lepem vremenu čudovit razgled daleč naokrog. Razgledni stolp se nahaja ob planinski poti, ki poteka po razgibani pokrajini preko Svetega Tomaža.

Več informacij o občini vam je na voljo na https://sv-tomaz.si/.