Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. V njej se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2023/1542, pristojni organi za nadzor nad baterijami na trgu, v uporabi in kazni. Cilji Uredbe (EU) 2023/1542 so krepitev delovanja notranjega trga (vključno s proizvodi, procesi, odpadnimi baterijami in recikliranimi sekundarnimi surovinami/materiali), spodbujanje krožnega gospodarstva ter zmanjšanje okoljskih in družbenih vplivov v vseh stopnjah življenjskega cikla baterije v luči zelenega prehoda, električne mobilnosti, ogljične nevtralnosti in trajnostne proizvodnje baterij, zaradi pričakovane obsežne uporabe baterij za splošno uporabo, industrijskih in baterij za električna vozila.

Vabimo vas, da do 28. 6. 2024 na naslov info@sos.si posredujete svoje pripombe in predloge  na osnutek uredbe.