Informativni posvet Ministrstva za naravne vire in prostor z občinami

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 13. junija 2024 organiziralo informativni posvet z občinami. Namen dogodka je bil zagotoviti ključne informacije in navodila za občine glede dveh pomembnih tematik, ki so ključne za trajnostni razvoj in varnost lokalnih skupnosti.

Na posvetu so bile predstavljene podrobnosti Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki ga je Vlada RS sprejela 16. maja 2024. Občine so prejele informacije o konkretnih ukrepih za odpravo posledic naravne nesreče ter o možnostih financiranja za sanacijo prizadetih območij.

Druga tema posveta je bila priprava projektov, ki izboljšujejo oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Predstavljene so bile usmeritve za pripravo in oddajo vlog za pridobitev finančnih sredstev iz Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, ki ponuja priložnost za pridobitev sredstev, ki bodo občinam omogočila izvedbo ključnih projektov za izboljšanje komunalne infrastrukture.

Dogodek je nudil tudi priložnost za razpravo o najboljših praksah in izmenjavo izkušenj pri sanaciji škode po naravnih nesrečah. Udeleženci so imeli priložnost postaviti vprašanja in pridobiti neposredne odgovore ter nasvete strokovnjakov.