SPREMEMBE RAZPISA - sredstva za izvedbo tehnične posodobitve OPN tudi za občine brez OPN

Vezano na pobudo SOS za prilagoditev javnega poziva za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta na način, da se omogoči prijavo tudi občinam, ki še nimajo OPN (dopis tukaj), smo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v ponedeljek, 17. 6. 2024 prejeli obvestilo, da so predloge občin temeljito proučili in pripravili spremembo javnega poziva.

Sklep o spremembah in dopolnitvah javnega poziva za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2024 z dne 21.6.2024.