Objavljen Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov

Dne 7. 6. 2024 je bil objavljen Javni poziv (JP) za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov (DEMO LES 2024). Rok za prijavo je 8. 7.2024. Prijavitelji na JP so lahko le osebe javnega prava, med drugim torej tudi samoupravne lokalne skupnosti. Dodatne informacije o javnem pozivu najdete tukaj.