Dodatno pojasnilo Eko sklada glede javnega poziva za dodelitev nepovratne finančne spodbude občinam