Sestanek na temo nujnih sprememb ZOPNN

V prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor je potekal sestanek na temo predstavitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posredic naravnih nesreč. Na začetku je bilo izpostavljeno, da bo zakon sprejet po nujnem postopku, zato vsebuje zgolj tehnične popravke in odpravlja administrativne ovire. Zato sistemskih sprememb v navedeno spremembo zakona ne bodo vljučene.

Predstavniki združenj občin so izpostavili, da navedene spremembe podpirajo, so pa izpostavili sistemske spremembe, ki so za občine zelo potrebne. Med ključnimi spremembamo so denimo:

  • omejitev porabe sredstev proračunske rezerve v višini 1,5% proračuna v tekočem letu. V primeru, da se posledice nesreče odpravljajo naslednje leto, občine mora ponovno poraviti 1,5%
  • odprava administrativnih ovir aplikacije AJDA,
  • problematičnost praga za upravičenost do sredstev (7. odstavek 17. člena) ki določa da je občina upravičena v kolikor porabi sredstva proračunske rezerve v višini 1,5%.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavi predlagane spremembe, ki so:

  • Ureditev prenosa dopustov zaposlenih, ki zaradi nujnih delovnih potreb ob nastanku naravnih nesreč niso mogli izrabiti letnega dopusta
  • Ureditev sistemske rešitve za objekte, ki še niso bili vseljeni so bili pa zgrajeni
  • Iskanje nadomestne rešitve za kreditiranje fizičnih
  • Uvedba prožnejših oblik financiranja kmetijstva in gospodarstva