Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave v medresorski obravnavi

Z Ministrstva za naravne vire in prostor so nas obvestili, da je v medresorski obravnavi  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-f), v katerem so predlagane najnujnejše spremembe zakona.

  • Predlog zakona je dostopen TUKAJ.

Bistveni cilj vseh predlaganih sprememb je odprava nepotrebnih administrativnih ovir in s tem razbremenitev pristojnih organov ter državljanov, izboljšanje upravljanja naravnih vrednot, učinkovitejše ukrepanje v primeru neposrednega ogrožanja državljanov po velikih zvereh, ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, ter uskladitve zakona z veljavno zakonodajo z drugih področij, npr. z gradbeno in prostorsko zakonodajo, zakonodajo s področja zaščite živali in s področja divjadi in lovstva ter drugi manjši popravki in odprava nedoslednosti v veljavnem zakonu. S spremembami in dopolnitvami zakona je cilj narediti zakonodajo jasnejšo in sistemsko urediti področja, ki v veljavni zakonodaji niso celovito urejena.

Pripombe lahko oddate v obliki predlogov v tej preglednici do torka, 6. avgusta 2024 na info@skupnostobcin.si