Občina Log - Dragomer je postala 191. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Log – Dragomer je postala 191. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Log – Dragomer je bila po izločitvi iz Občine Vrhnika z zakonom ustanovljena leta 2006 in deluje od 1. januarja 2007. Združuje tri naselja, Lukovico pri Brezovici, Dragomer in Log pri Brezovici. Ima cca 3.600 prebivalcev in obsega 11 km² . Zgodovinsko podlago za ustanovitev je imela v Občini Log, ki je delovala na istem območju med letoma 1907 in 1952. Krajše obdobje med letoma 1952 in 1956 je bilo to območje del takratne Občine Brezovica.

Župan Občine Log – Dragomer je gospod Miran Stanovnik.

Viri pravijo, da so bili njihovi davni predniki del koliščarske naselbine že pred šest do sedem tisoč leti. Z izsuševanjem barja so se prebivalci v večji meri pričeli ukvarjati z živinorejo in poljedelstvom ter ribištvom. Tako zametki tamkajšnjih vasi na obrobju barja v južnem robu Polhograjskih dolomitov ob pomembnih prometnicah prav gotovo segajo v tiste čase. V vseh zgodovinskih obdobjih ima območje pomembno geografsko lego. Različni narodi so tod hodili in z različnimi nameni. Neizpodbitni dokaz je cesta iz časov Rimljanov. V časih ilirskih provinc naj bi v Škandrovi hiši na Logu prenočil sam cesar Napoleon. Grad Lukovec na Lukovici, na katerega spominja le še kakšna kamnita ostalina, omenja Valvazor v Slavi Vojvodine Kranjske.

Območje občine je večjo poselitev doživelo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z zmerno stanovanjsko gradnjo se ustvarjajo pogoji tudi za razvoj poslovnih dejavnosti in družbeni standard. Na območju občine deluje 319 poslovnih subjektov, od tega 136 gospodarskih družb, 134 samostojnih podjetnikov, 2 pravni osebi javnega prava, 9 pravnih oseb zasebnega prava, 24 društev in 14 drugih poslovnih subjektov.

Občinski praznik je 30. maja.

Več informacij o občini vam je na voljo na https://www.log-dragomer.si/.