Povabilo k sodelovanju v anketi o pametni policijski varnosti

Lansko leto so na Fakulteti za varnostne vede izvedli raziskavo o projektih pametne policijske dejavnosti v slovenskih občinah, prve rezultate pa so objavili na mednarodni konferenci letos pomladi. Ker so rezultati zanimivi, so se odločili, da bodo raziskavo nadgradili. Zato so pripravili skrajšan vprašalnik na temo pametnih mest in pametne policijske dejavnosti. V raziskavo bi radi zajeli naslednje osebe, ki imajo vpliv na to področje:

  • direktor občinske uprave
  • odgovorna oseba za področje zagotavljanje varnosti ali inšpekcije
  • vodja občinskega redarstva ali inšpektorata
  • vodja medobčinske uprave
  • župan ali podžupan
  • član občinskega oziroma mestnega sveta
  • odgovorna oseba za področje razvoja, vodenja in izvajanja projektov ter investicij.

Še posebej jih ta tema zanima v mestnih občinah, ker so ta razvita urbana okolja po navadi prostor, kjer so projekti pametnih mest in pametne policijske dejavnosti najbolj udejanjeni. Zato prosijo, da se k raziskavi povabi tudi mestne svetnike v MO v Sloveniji, ki v prvi (pilotni) izvedbi raziskave niso sodelovali.

Seveda velja, da tisti, ki ste že odgovorili na vprašanja v pilotski verziji raziskave, ne odgovarjajo še enkrat. Podatke bodo združili in tako dobili celovitejšo sliko na analiziranem področju.

Raziskava je dosegljiva na digitalni platformi 1ka arnes na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/f214daee

V primeru vprašanj ali sugestij se lahko obrnete na dr. Branka Lobnikarja branko.lobnikar@um.si