Razpisi, javna naročila in natečaji

Arhiv za kategorijo: Razpisi, javna naročila in natečaji

  • 10.07.2023.

Spremembe in dopolnitve JR za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru NOO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo...
  • 17.05.2023.

LIFE razpis za Prehod na čiste energije

Seznanjeni smo bili, da je  objavljen letošnji LIFE razpis za standardne projekte s področja okolja in podnebnih aktivnosti, v petek 12. maja 2023 pa je CINEA objavila tudi razpis za Prehod na čiste energije (Clean Energy Transition, CET LIFE). Agencija CINEA, ki izvaja program LIFE je objavila tudi predstavitve in posnetke z Life info dneva […]
  • 24.04.2023.

Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture (JP KE 2023). Poziv bo trajal predvidoma od 12.5. 2023 do 12.6. 2023. Predmet javnega poziva bo sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2023 in sicer za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode s...
  • 03.04.2023.

Evropska pobuda za mesta (EUI) in novi razpisi za občine

Z dnem 3. aprilom 2023 so se odprli razpisi nove Evropske pobude za mesta (EUI), ki so zelo zanimiva tudi za naša mesta – vseh velikosti. Pri trenutno aktualnih dveh razpisih gre predvsem za omogočanje izmenjave izkušenj med mesti s povračilom stroškov potovanja med mesti in možnostjo strokovnega pregleda (peer review) dokumentov, ki jih...
  • 27.03.2023.

Poletna šola z naslovom “Mountains of Opportunities/Gore priložnosti”

Od 01. do 04. 07. 2023 bo potekala poletna šola v Avignonu in okolici (departma Vaucluse, regija Provence-Alpes-Cote d’Azur) v Franciji. Poletno šolo organizira delovna skupina AlpPlan – alpsko omrežje s temo prostorskega načrtovanja. Delovna skupina deluje v okviru Akademije za prostorsko načrtovanje pri združenju Leibniz. Za več...
  • 17.03.2023.

Razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran – 1. v letu 2023

Izkoristite prvi letošnji razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran! Zveza Alpe-Jadran sofinancira: – stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in – skupne projekte, ki so v...
  • 16.03.2023.

Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja...
  • 16.03.2023.

Evidentiranje kandidatov v Svet za vključevanje tujcev

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Svet za vključevanje tujcev, ki ga bodo oblikovali na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge: podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev, podaja mnenja in...