Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 31.01.2023.

Pojasnila MVI glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in višja uvrstitev delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo pojasnila glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja z nazivi in višje uvrstitve delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v plačne razrede. Pojasnila so dostopna na povezavi TUKAJ. Vzorec pogodbe je dostopen na povezavi...
  • 31.01.2023.

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je...
  • 31.01.2023.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) sprejet v Državnem zboru

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja teh kršitev. Prvi del zakona določa obveznost vzpostavitve prijavnih poti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju z...
  • 30.01.2023.

UREDBA o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo Uredbe prilagamo tukaj. Prosimo vas, da...
  • 27.01.2023.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom...
  • 13.01.2023.

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22. Besedilo […]
  • 11.01.2023.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje...
  • 09.01.2023.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa...