Delovni čas, letni dopust in druge odsotnosti z dela v občinskih upravah

  • S katerim aktom lahko za našo občinsko upravo določimo delovni čas zaposlenih?
  • Ali se za odmero letnega dopusta uporabi Zakon o delovnih razmerjih ali Zakon o delavcih v državnih organih?
  • Katere odsotnosti zaposlenih so plačane in na podlagi katerega zakona?
  • Kakšna je višina nadomestila za plačane odsotnosti zaposlenih v občinski upravi?

Odgovore na zgornja vprašanja in še več bo podala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Pravne podlage (ZJU, ZDDO, ZDR-1, KPND)
9.45 – 10.30 Ureditev delovnega časa v ZDR-1 in urejanje delovnega časa v občinski upravi

Ureditev pravice do letnega dopusta v ZDR-1

Letni dopust v ZJU in v ZDDO

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Določanje števila dni letnega dopusta po kriterijih iz ZDDO

Odsotnosti s pravico do nadomestila plače po ZDDO in ZDR-1

Odsotnosti brez nadomestila plače po ZDDO

Nadomestila plače po ZDR-1 in KPND Pravno varstvo kandidatov

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

VABILO ZA TISKANJE

Prijavite se na ta dogodek

Začetek Torek, 23. April 2024. 09:00 Konec Torek, 23. April 2024. 12:00
Lokacija Spletno, Zoom
Ta dogodek je organiziran, soorganiziran ali se organizira v partnerstvu s SOS.

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 50,00 EUR z DDV za občine članice, 130,00 EUR z DDV za občine nečlanice.

Za prijavo na prireditev morate biti registriran uporabnik na naši spletni strani. Za registracijo obiščite našo registracijsko stran.

Če ste že registrirani, se prijavite tukaj in se nato vrnite na prijavo na dogodek.