Okolje

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.11 / 10.3.2023 – 17.3.2023
  V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE  JESENICE , IG, DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS

TEDENSKE NOVICE SOS št.11 / 10.3.2023 – 17.3.2023

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

O programskem upravljanju območij Nature 2000

V petek, 17.3.2023 je v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) ter Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) s strani Skupnosti občin Slovenije potekala spletna predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Namen predstavitve je bil prisluhniti področnim ukrepom za občine in občinske javne službe, ki so obvezujoči za... Preberi več

Potekal sestanek na temo hrupa in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Kategorija: GJS / Okolje

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek na temo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka in dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave... Preberi več

Predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave organizira spletno predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-208 (v nadaljevanju PUN 2023-2028). Predstavitev je namenjena vsem zaposlenim na občinam, ki želijo prisluhniti predvsem področnim ukrepom za občine in občinske javne službe. Uredba z vsemi… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v Državnem zboru

Na spletnih straneh Državnega zbora je bila 24. 2. 2023 objavljen predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.  Predlog zakona stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev IAG in alternativnih goriv v Republiki Sloveniji in preko tega k doseganju okoljskih ciljev v boju proti podnebnim spremembam…. Preberi več

Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v državnozborski obravnavi

28. 2. 2023 je bil na spletni strani Državnega zbora objavljen Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Cilj zakona je pospešitev in olajšanje uvajanja OVE v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, pri čemer zakon: – v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje obvezo določitve potencialnih prednostnih območij… Preberi več

Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028. Povezava do predloga uredbe in prilog je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15299 V programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 – 2028 je 145 ukrepov, ki zadevajo občin, zato je še posebej pomembna obravnava teh dokumentov s strani občin…. Preberi več