Okolje - stran 17 od 25

Izveden posvet »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«

Kategorija: GJS / Okolje / Prostor

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo sta v sredo, 6.7.2016, v mestni občini Murska Sobota, izvedla posvet z naslovom »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«. Na posvetu so bile osvetljene ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali... Preberi več

Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020): Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Priloga 1, tabela 6.1 in Priloga 2, tabela 6.5. Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000… Preberi več

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil – stavbne pravice

Skupnost občin Slovenije je zasledila novo verzijo verzijo predloga Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Besedilo le tega si lahko preberete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

O strokovni ekskurziji – Razvoj kolesarskih destinacij

22.6.2016 sta Skupnost občin Slovenije in Turistična Agencija GoodPlace organizirali strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. 62 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bili županje in župani, strokovni sodelavci iz občinskih uprav, direktorji zavodov za turizem, razvojnih agencij, ministrstev in drugi, so si ogledali primere dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Med dvourno vožnjo od Ljubljane... Preberi več

Predstavitev sprememb Uredbe o mejnih vrednostih hrupa

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na javno predstavitev osnutka Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Javna razprava bo v sredo 29. 6. 2016 ob 12.00 uri na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, 4. nadstropje. Vir in več na tej povezavi.


1b Vojkova cesta, Slovenia

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na spletni strani MOP smo našli vabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ker so iz MOP določili rok za pripombe in predloge do srede, 22. junija 2016, vas prosimo, da morebitne predloge in pripombe, ki bi jih želeli nasloviti na MOP preko... Preberi več

Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016

Kategorija: Okolje / Projekti / Turizem

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Turistična zveza Slovenije objavila že 25. tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016. Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne... Preberi več

Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo. Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali… Preberi več


2 Pot na Fužine, Ljubljana 1000, Slovenia

2. delavnica URBACT na temo zelenih površin

2. junija je na Jesenicah potekala druga delavnica za pripravo projektnih predlogov za razpis URBACT tokrat na temo zelenih površin. Slovenska mesta se soočajo s podobnimi izzivi pri upravljanju in vzdrževanju zelenih površin kot mesta v drugih državah. Kot rešitve pri zagotavljanju kakovosti bivanja z urejanjem zelenih površin se kažejo celovito in strateško načrtovanje, povezano... Preberi več