Okolje - stran 20 od 29

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav... Preberi več

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa... Preberi več

UMIK – Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Predlagatelj (MOP) je iz usklajevanja umaknil predloge predpisov: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)   Pojasnilo o razlogih za umik, lahko preberete na tej povezavi.

Izveden posvet »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«

Kategorija: GJS / Okolje / Prostor

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo sta v sredo, 6.7.2016, v mestni občini Murska Sobota, izvedla posvet z naslovom »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«. Na posvetu so bile osvetljene ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali... Preberi več

Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020): Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Priloga 1, tabela 6.1 in Priloga 2, tabela 6.5. Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000… Preberi več

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil – stavbne pravice

Skupnost občin Slovenije je zasledila novo verzijo verzijo predloga Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Besedilo le tega si lahko preberete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

O strokovni ekskurziji – Razvoj kolesarskih destinacij

22.6.2016 sta Skupnost občin Slovenije in Turistična Agencija GoodPlace organizirali strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. 62 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bili županje in župani, strokovni sodelavci iz občinskih uprav, direktorji zavodov za turizem, razvojnih agencij, ministrstev in drugi, so si ogledali primere dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Med dvourno vožnjo od Ljubljane... Preberi več

Predstavitev sprememb Uredbe o mejnih vrednostih hrupa

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na javno predstavitev osnutka Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Javna razprava bo v sredo 29. 6. 2016 ob 12.00 uri na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, 4. nadstropje. Vir in več na tej povezavi.


1b Vojkova cesta, Slovenia

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na spletni strani MOP smo našli vabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ker so iz MOP določili rok za pripombe in predloge do srede, 22. junija 2016, vas prosimo, da morebitne predloge in pripombe, ki bi jih želeli nasloviti na MOP preko... Preberi več