Okolje - stran 3 od 41

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.40 / 30.9.2022 – 7.10.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PUCONCI, KOBARID IN PIRAN. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.40 / 30.9.2022 – 7.10.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.39 / 23.9.2022 – 30.9.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KOČEVJE, BREZOVICA, VOJNIK, LOŠKI POTOK, MIREN IN KOSTANJEVICA. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.39 / 23.9.2022 – 30.9.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Prostorski in okoljski vidik testnega odloka o urejanju zelenih površin

V petek, 30. 9.2022 je potekalo 25. srečanje ožje delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) pri SOS.  Članice in člani so pregledali posamezne člene osnutka Odloka o urejanju zelenih površin v Občini Kočevje, ki bo poleg splošnih, prehodnih ter končnih določb pokrival vzdrževanje zelenih površin, sajenje in vzdrževanje zelenih površin... Preberi več

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP: Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad), Spodbude občanom za… Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št. 38 / 16.9.2022 – 23.9.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI, BLOKE, BRASLOVČE, ŠOŠTANJ, CERKNO, GORNJA RADGONA IN POLZELA. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št. 38 / 16.9.2022 – 23.9.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora se je seznanil s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2022, ki celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine. Stanje okolja je prikazano na podlagi kazalcev, ki sestavljajo sistem Kazalcev okolja v Sloveniji, okoljskih monitoringov in drugih virov informacij o stanju okolja. Zajema pa… Preberi več

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št. 37 / 9.9.2022 – 16.9.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI ČRNA NA KOROŠKEM IN ŠENTJERNEJ. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št. 37 / 9.9.2022 – 16.9.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.36 / 2.9.2022 – 9.9.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAJŠPERK, APAČE, ZAVRČ IN NAZARJE. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.36 / 2.9.2022 – 9.9.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št. 35 / 26. 8. 2022 – 2. 9. 2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŽALEC, MORAVSKE TOPLICE, VODICE. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št. 35 / 26. 8. 2022 – 2. 9. 2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.