Povpraševanja občin

Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja – bistvena novost je, da se… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega poslovanja

V Strokovnem svetu za trajnostni razvoj javne uprave je s strani SOS imenovana predstavnica, ki bo znotraj strokovnega sveta sodelovala v delovni skupini na področju regulacije upravnih postopkov in digitalizacije upravnega poslovanja. Za potrebe kakovostnega sodelovanja na sestankih zbiramo aktualne informacije o teh področjih. Vljudno prosimo za vaša stališča, predloge in težave s katerimi se… Preberi več

Povpraševanje – Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek vodotoka/jarka

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje: Kako občine urejajte dostope med občinsko cesto in stavbnim zemljiščem, kjer vmes poteka vodotok oz. jarek? Občina članica SOS je doslej to urejala tako, da je izdala potrdilo o tem, kakšen prepust naj lastnik vgradi v jarek. Vse ostalo si je… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanimalo jih je: Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način? Dokumente smo zbirali do 24. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanimalo jo je, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS? Ali predsedniki svetov… Preberi več

Oddaja prostorov v najem društvom

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanj vezanih na oddajo prostorov v najem društvom ostalim občinam članicam. In sicer smo prosili za posredovanje odgovorov oz prakso na sledeča vprašanja: Na kakšen način občine društvom oddajate v najem občinske objekte za namen njihovega delovanja in izvajanja dejavnosti? Za koliko… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanima jih: Ali tovrstno infrastrukturo prevzamete in če jo, na kakšen način? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 24.2. 2023 do… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument pridobi. Na primer: v… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanima jo, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS? Ali predsedniki svetov KS… Preberi več