Povpraševanja občin - stran 17 od 18

Finančna pomoč pobrateni občini

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po izmenjavi informacij in praks občin glede finančne pomoči pobrateni občini v tujini. Občina se je namreč znašla pred situacijo, ko bi želela s finančnimi sredstvi pomagati pobrateni občini v drugi državi (pomoč ob poplavah, otroci v stiski …). Gre za dobrodelen namen, kjer bi… Preberi več

Uredba o uporabi zvočnih naprav

Na Skupnosti občin Slovenije smo vljudno naprosili za pomoč, občini članici, ki se je na občine obrnila z naslednjim vprašanjem: »V naši občini imamo letošnje leto že drugič prošnjo Društva prijateljev mladine za organizacijo dogodka v poletnem času na prostem, ki naj bi trajal od petka do nedelje in želijo pridobiti dovoljenje za uporabo zvočnih naprav ne… Preberi več

Sredstva, ki jih namenjajo občine za razvoj podjetništva

S strani novinarke smo prejeli prošnjo za pridobitev podatkov o programih in različnih oblikah sofinanciranja, ki so na voljo posameznikom, ki odpirajo s. p. v lokalnih okoljih. Občine članice SOS smo prosili, da nam posredujejo informacije koliko sredstev za podjetnike, ki stopajo na samostojno podjetniško pot bodo namene v letu 2015. Prav tako pa, ali… Preberi več

Izkušnje občin ob uvedbi e-računov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila novinarka z vprašanjem glede uvedbe projekta e-računov. Zanimalo jo je kakšen je odziv občin na uvedbo e-računov, ali je ta projekt povečal stroške poslovanja občin in za koliko ter kaj so morale občine storiti, da ste lahko začele z izdajo e-računov (nakup ustrezne opreme, koliko denarja je bilo… Preberi več

Odlok o avtotaksi prevozih

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s prošnjo po posredovanju informacij. In sicer občina članica SOS je naprošala za informacije ali imajo občine v veljavi Odlok o avtotaksi prevozih. Prejete odgovore si lahko preberete tukaj.

Praktične izkušnje občin pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS z vprašanjem, ki se nanaša na prakso v občinah pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte. Občina članica se sooča z naslednjo dilemo: naša zakonodaja (ZGO) določa postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Med drugim navaja, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi potrdilo o plačanem komunalnem… Preberi več

Cena km šolskih prevozov

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS za posredovanje podatkov. Občina je zaprosila za informacije občin, koliko imajo ceno po km za šolske prevoze brez DDV? Prejete odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.  

Sofinanciranje drugega strokovnega delavca v 1. razredih OŠ

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol. Vljudno naprošamo za sodelovanje. Občina že vse od začetka uvajanja devetletke v osnovno šolo sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih, v deležu, ki ga MIZŠ ne financira. Občino zanima ali tudi druge občine… Preberi več

Postavitev mobilnih vrtcev

Skupnost občin Slovenije je na občine članice SOS naslovila vprašanje občine v zvezi s postavitvijo mobilnih vrtcev. Občino je zanimalo, kakšne imajo občine izkušnje z reševanjem prostorske stiske v vrtcih s postavitvijo mobilnih vrtcev, urejenih iz bivalnih kontejnerjev, ki jih je mogoče dograditi. Občino je prav tako zanimalo, kdo so bili izvajalci del. Odgovore občin… Preberi več

Izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izdaje soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto. Občino članico je zanimalo ali občine izdajajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišejo… Preberi več