Povpraševanja občin - stran 5 od 18

Povišanje cen šolskih prevozov – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih… Preberi več

Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki… Preberi več

Zavarovanje za primer potresa – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede zavarovanja potresa. Na občini namreč pripravljajo novo javno naročilo za zavarovanje premoženja občine za naslednjih pet let. Zanimalo nas je:  Kako imate v vaši občini urejeno zavarovanje za primer potresa ter po kakšnem kriteriju se odločate za vključitev… Preberi več

Elektronsko arhiviranje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki je potrebno trajno arhivirati). Zanima nas:  Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do ponedeljka, 20. 6. 2022 na… Preberi več

Oskrbnine za vrtec – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede oskrbnin otrok. V vrtcu se je pojavil problem glede oskrbnin begunskih otrok, ki jih država sicer krije, vendar njihove odločbe »ne pokrivajo« oskrbnin od začetka vstopa v vrtec, temveč šele s prvim dnem naslednjega meseca (primer: vloga vložena… Preberi več

Povišanje cen šolskih prevozov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih dejavnikov… Preberi več

Zavarovanje za primer potresa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede zavarovanja za primer potresa. Na občini namreč pripravljajo novo javno naročilo za zavarovanje premoženja občine za naslednjih pet let. Zanima nas:  Kako imate v vaši občini urejeno zavarovanje za primer potresa ter po kakšnem kriteriju se odločate za vključitev… Preberi več

Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki pri… Preberi več

Pregled izvajanja participativnih proračunov v občinah

V sekretariatu SOS smo v preteklosti že pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun v slovenskih občinah. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju do leta 2020. Z vašim sodelovanjem želimo podatke nadgraditi z aktualnimi informacijami, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite… Preberi več

Elektronski javni razpisi – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je razmišljala o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko. Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov. Zanimalo nas je:  Kakšno prakso imate v vaši… Preberi več