NALAS

NALAS je mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope. NALAS združuje 16 združenj, ki zastopajo približno 9000 lokalnih oblasti, ki so direktno izvoljene od več kot 80 milijonov prebivalcev v regiji. Sekretariat NALAS-a je v Skopju in je odgovoren za koordinacijo in izvajanje aktivnosti mreže NALAS.

Mreža NALAS je bila ustanovljena leta 2001 po Forumu mest in regij Jugo-Vzhodne Evrope, ki je bil novembra leta 2000 v Skopju, organiziran s strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. V prvem letu od ustanovitve je mreža NALAS je organizacijam članom bila v podporo in je organizirala izobraževanja in seminarje za svoje člane. V mesecu juliju 2005 je mreža NALAS postala uradno registrirana asociacija z sedežem v Strasbourgu. Pridobila je tudi status opazovalca v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Mreža NALAS ima organizirane delavne skupine v katerih sodelujejo tudi člani SOS.

Vodja delovne skupine za prostorsko načrtovanje pri NALAS je Izidor Jerala, namestnik vodje Oddelka za prostor na Mestnni občini Novo Mesto

Članica delovne skupine za fiskalno decentralizacijo pri NALAS je Vilma Milunovič, predstojnica urada za finance in računovodstvo.

Član delovne skupine za energijsko učinkovitost pri NALAS je Boštjan Krajnc.

V sklopu projektov NALAS in njegovih združenj članic je nastalo nekaj priročnikov za občine članice nacionalnih združenj:

Več o mreži NALAS si lahko preberete na njihovi spletni strani tukaj.

NEXPO 2013

Med 25 in 27. septembrom je v Reki na hrvaškem potekal sejem lokalne samouprave JV Evrope. Tema sejma NEXPO 2013 je bila evropska integracija. Sejem je nudil priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo s predstavniki lokalne samouprave in poslovnega sektorja ter je tako omogočal privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V Športnem centru Zamet v Reki je sodelovalo več kot 500 predstavnikov lokalnih oblasti iz JV Evrope. Na sejmu so bili med drugim tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, direktor IPA ter predstavniki DG Enlargement. Sejem NEXPO 2013 je tokrat bil izjemnega pomena tudi za slovenske lokalne skupnosti, saj je svoj enoletni mandat kot predsednik organizacije NALAS nastopil prvič v zgodovini te organizacije predstavnik slovenske lokalne skupnosti, gospod Anton Peršak, župan občine Trzin.

Uvod v sejem je nudila konferenca z naslovom Pot v EU integracijo – premagovanje ovir, uresničitev potencialov, ki je potekala 25. Septembra v  kulturnem domu Susak in so se je udeležili tudi slovenski župani, prav tako pa so izkoristili priložnost srečanj tudi v kavarni županov, ki je posebej za ta namen nastala na sejmišču in je nudila možnost za spoznavanje in osebne pogovore ter sklepanje novih partnerstev v regiji.

Na samem sejmu so se predstavile tudi slovenske občine pod okriljem stojnic Skupnosti občin Slovenije. Skupaj smo predstavljali uspešne projekte občin, naravne in kulturne znamenitosti, turistični potencial Slovenije kot celote, sekretariat SOS pa je predstavljal projekt Covenant CapaCITY in Slovensko pisateljsko pot. Predstavitev smo popestrili tudi z video prispevki slovenskih občin. Skupnost občin Slovenije se je javnosti tudi predstavila z delavnico z naslovom Ustvari si svojo prihodnost, preko katere smo predstavnikom občin želeli približati moderne alternativne modele zaposlovanja predvsem mlade populacije v občinah.

Na sejmu je potekala med drugim tudi platforma za iskanje partnerstev, katero so tako občine kot podjetja s pridom izkoristili za vzpostavitev novih sodelovanj in idej.

Uradna publikacija po sejmu NEXPO 2013 (angleški jezik)

NALAS ČASOPIS

Mreža NALAS redno izdaja tudi časopis v katerem se lahko seznanite z aktualnim dogajanjem znotraj organizacije pa tudi z najnovejšimi dogodki znotraj združenj članic.

2012

AVGUST 2012

2013

FEBRUAR 2013

SEPTEMBER 2013

2014

FEBRUAR 2014

2015

MAJ 2015

2018

APRIL 2018

2022

MAJ 2022

 

NALAS NOVICE

Mreža NALAS vsaka dva tedna izdaja tudi novice, kjer se lahko seznanite z dogajanjem znotraj organizacije pa tudi z najnovejšimi dogodki znotraj združenj članic. Novice so dostopne tukaj

DEKLARACIJA O FISKALNI DECENTRALIZACIJI

Deklaracija o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi je bila sprejeta na konferenci v Budvi 1.11.2012.


Nazadnje posodobljeno: