Novice - stran 176 od 198

V javni obravnavi Zakon o varstvu okolja

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o varstvu okolja. Predlog zakona vnaša nekaj sprememb glede ureditve za osebe, ki želijo na podlagi 20. člena zbirati ali prevažati odpadke, z njimi trgovati ali jih posredovati. Te osebe bodo ob izpolnitvi predpisanih pogojev pridobile potrdilo, po njegovi pravnomočnosti pa bodo vpisane v evidenco in... Preberi več

Konferenca Igrifikacija v turizmu

Kategorija: Turizem

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Zavodom Martin Krpan 23. septembra 2015 organizirala Konferenco Igrifikacija v turizmu. Osrednji govorec Claus Raasted in avtor knjige Igrifikacija v turizmu Paul Bulencea sta pred konferenco obiskala tudi nekatere zanimive lokacije, da se pobliže spoznata s Slovenijo, ljudmi, kulturno in naravno dediščino, ter priložnostmi, ki jih vse to... Preberi več

Drugi posvet SOS in MDDSZ glede odpisa dolgov

Kategorija: Sociala in Delo

  V torek, 22. septembra je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), organizirala že drugi informativni posvet v zvezi z izvajanjem Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in sodelavke so podale nekaj splošnih informacij glede poteka projekta odpisa dolgov in glede odzivov občin,... Preberi več

2. seja Komisije SOS za turizem

V Ljubljani se je v sredo, 23. septembra 2015 sestala komisija SOS za turizem na svoji drugi seji. Sestanek je na pobudo SOS sklicala direktorica Direktorata za turizem Eva Štravs Podlogar in sicer na temo novele Zakona o gostinstvu, komisija pa je obravnavala tudi problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Peter Misja, Predsednik Komisije SOS za... Preberi več

Ustanovna seja Komisije za varstvo okolja in trajnostni razvoj

V Ljubljani se je 24. septembra 2015 sestala Komisija SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj na ustanovni seji. Po uvodnem spoznavanju članic in članov komisije ter predstavnikov MOP, ki so komisiji prijazno odstopili sejno sobo, se je razprava osredotočala na hrup zvočnih naprav na prireditvah. Identificirane so tri rešitve za sporno uredbo: ukinitev uredbe... Preberi več

Posvet SOS o tem kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo

Kategorija: Turizem

18. septembra 2015 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizirala posvet z naslovom »Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo«. Uvodoma je navzoče pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, nato pa predal besedo predavateljem. Jana Apih iz Zavoda tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, je predstavila umestitev kolesarskega produkta... Preberi več

Reševanje odprtih zadev z MOP in MDDSZ

Kategorija: Finance

Dne 21.9.2015 je potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Na sestanku so predstavniki asociacij občin izpostavili tudi problematiko v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ. V zvezi s tem je Skupnost občin Slovenije posredovala številne pozive na pristojne in izpostavila na sestankih s predstavniki ministrstev, da... Preberi več

Ustanovna seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS

V četrtek, 24. septembra 2015, je v prostoru Občine Krško potekala prva, ustanovna seja Komisije SOS za integracijo romske skupnosti. Seje so se udeležile štiri že potrjene članice Komisije kot dva nova člana. Članice in člani so prikazali splošno sliko romske tematike v njihovi občin. Dotaknili smo se romskih naselij po občinah članicah komisije, opazili, da je stanje... Preberi več

Slovenski župani obiskali občino Neumarkt na Tirolskem

Slovenska nogometna ekipa županov, se je udeležila strokovnega obiska občine Neumarkt v času od 17. do 20. septembra. V času obiska smo si skupaj z župani iz Avstrije, Nemčije, Italije in Južne Tirolske ogledali občino Neumarkt, kot smo se udeležili ogleda njihovih vinogradov, ter sadovnjakov. Župan občine Neumarkt Horst Pichler je predstavil razvoj občine in... Preberi več