Novice - stran 190 od 220

7. seja Predsedstva SOS

Naklo, 10.12.2015 – potekala je 7. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani sklenili, da bodo predsednika Vlade RS pozvali, da razreši ministra za finance dr. Dušana Mramorja, zaradi kršitve Ustave Republike Slovenije v 2. členu, ki pravi, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Neupoštevanje določil Zakona o financiranju... Preberi več

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb. Predlog navodil se nahaja na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, področje Energetike objavljen osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki bo v javni obravnavi do 16.12.2015. Vaše predloge in pripombe k osnutku pravilnika lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do torka, 15. 12. 2015.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda. V besedilu se spreminja določba glede spremljanja vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in organizmih. Prav tako se dopolnjuje določila glede ugotavljanja kemijskega stanja in sicer obveznosti zagotavljanja uporabe NDK-OSK pri spremljanju koncentracij v površinski... Preberi več

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017

Skupnost občin Slovenije vam z namenom pregleda in podaje mnenja in pripomb posreduje Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017, ki jo je spisal Urad Vlade RS za narodnosti. Vljudno vas prosimo, da vaše mnenje, predloge in pripombe pošljite najkasneje do četrtka, 17. decembra 2015, na naslov info@skupnostobcin.si . DOKUMENTI: Dopis občinam... Preberi več

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Kot ste bili seznanjeni je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik), s pričetkom veljavnosti dne 14.11.2015. Ker končno besedilo predloga Pravilnika ni bilo posredovano v usklajevanje in seznanitev občinam, je Skupnost občin Slovenije na ministrico za zdravje naslovila protest na način sprejetja Pravilnika z zahtevo... Preberi več

Država zavrnila mediacijo

Skupnost občin Slovenije je skupaj s sestrsko organizacijo 18. Septembra 2015 vložila tožbo zoper državo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi vložene tožbe je Okrožno sodišče v Ljubljani vse stranke pozvalo, da se opredelijo do možnosti mediacije v tožbeni zadevi. Skupnost in združenje občin Slovenije sta na... Preberi več

Razpis Slovenija-Avstrija bo objavljen 18.12.

Kategorija: Finance

V sredo 2. decembra je v Laškem potekala otvoritvena konferenca za program Slovenija-Avstrija. Na konferenci je bilo predstavljeno novo programsko obdobje, v katerem bo za projekte na voljo skoraj 45 milijonov evrov. Na programu Slovenija-Avstrija so se odločili za odprti razpis, kjer bodo že 18.12.2015 (rok za prijavo bi naj bil 12.2) razpisali vsa razpoložljiva... Preberi več

Ponovno vabilo k pripravi Ocene tveganja za delo v pisarni s pomočjo orodja OiRA za projekt “Zdravju prijazno delovno okolje”

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod koordinacijo Razvojnega centra Srca Slovenije, med 1.9.2015 in 31.10.2016,  izvaja projekt »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov... Preberi več