Novice - stran 199 od 200

Kohezijske novice

Kategorija: Nekategorizirano

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala decembrsko številko Kohezijskih novičk, kjer lahko najdete informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Do novičk lahko dostopate tukaj

Ministrstvo za finance bo ustanovilo Projektni svet za pripravo ZDN

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije je pred novoletnimi prazniki na Ministrstvo za finance naslovilo dopis v zvezi s pripravo Zakona o davku na nepremičnine, ki se bo pripravil v letu 2015. V dopisu smo ministrstvo pozvali naj Skupnost občin Slovenije vključi v zgodnji fazi priprave ter zagotovi dobro pripravo zakona v smislu sodbe Ustavnega sodišča. Ministrstvo je... Preberi več

Dr. Stanetu Vlaju v slovo

Kategorija: Nekategorizirano

V slovo Dr. Stanetu Vlaju   Z veliko žalostjo se poslavljamo od častnega člana Skupnosti občin Slovenije. Dr. Stane Vlaj je tesno sodeloval že s predhodnico skupnosti Stalno konferenco lokalnih skupnosti Slovenije in se je redno odzival na povabila Skupnosti, objavljal svoje strokovne članke v ČaSOSpisu ter predvsem bil zmeraj pripravljen pomagati, ko je bila... Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

Kategorija: Nekategorizirano

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija... Preberi več

1. seja Stanovanjskega sveta

Kategorija: Nekategorizirano

Na Ministrstvu za okolje in prostor je včeraj potekala 1. seja Stanovanjskega sveta, na kateri so člani razpravljali o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP). Ker je bila to prva seja novega stanovanjskega sveta, je bil glavni poudarek na predstavitvi stališč članov sveta glede vsebin povezanih z NSP. Predvideno je, da bo osnutek NSP januarja ponovno... Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

Kategorija: Nekategorizirano

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je... Preberi več

Vestnik KPK

Kategorija: Nekategorizirano

Izšla je zadnja letošnja številka Vestnika KPK. V osrednji temi objavljajo povzetek rezultatov raziskave »Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks«, našli pa boste tudi poročila o delu KPK v zadnjih dveh mesecih, med drugim tudi o uspešno zaključenih projektih in mednarodnih dogodkih s področja preprečevanja korupcije.

Energetske dobre prakse občin

Kategorija: Covenant CapaCITY

Skupnost občin Slovenije je pozvala občine, da sporočijo v obliki kratkega zapisa svoje primere dobre prakse s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Januarja se je odzvalo 5 občin. ENERGETSKE DOBRE PRAKSE OBČIN najdete tukaj. Na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si lahko oddate svoje prispevke v slovenskem in angleškem jeziku, podprte s fotografijami in internetnimi povezavami na več tudi... Preberi več

Covenant CapaCITY na NEXPO-u

Kategorija: Covenant CapaCITY

SOS je na svoji stojnici na sejmu NEXPO v Rijeki med drugim predstavljal tudi projekt Covenant CapaCITY in online platformo za usposabljanje občin. Projekt smo predstavljali s tiskano publikacijo, ki je na voljo tudi v spletni PDF različici z naslovom ENERGIJA, PRILOŽNOST ZA OBČINE, ter individualnimi pogovori z različnimi udeleženkami in udeleženci sejma, saj so projektna... Preberi več