• Domov
  • Oznaka
  • evidentiranje

Tag: evidentiranje

Evidentiranje kandidatov v Svet za vključevanje tujcev

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Svet za vključevanje tujcev, ki ga bodo oblikovali na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge: podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev, podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov… Preberi več

Evidentiranje člana v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.   Delovna skupina za prenovo Resolucije Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis št. 007-1/2022/44 z dne 14. 6. 2022 v katerem obveščajo, da bo KPK… Preberi več

Odprtje postopka za evidentiranje člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav

Skupnost občin Slovenije na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva odpira postopek evidentiranja člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav. Zaradi znane problematike na področju ravnanja z blatom v preteklem letu je na pobudo Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV) in v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG) pri GZS delovala neformalna… Preberi več