Izplačevanje sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij

Skupnost občin Slovenije je na občine naslovila vprašanje glede izplačevanja sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
In sicer občino zanima:
Ali javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, izplačujejo sejnine članom svetov? Če jih, na kakšni pravni podlagi (in morda v kakšni višini)?
Občino zanima dejansko izplačevanje, saj morda nekateri sveti za izplačevanje kljub temu smiselno uporabljajo Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ali pa denimo sklep skupščine javnega podjetja.

Odgovore si lahko preberete na sledeči povezavi: ZBIR ODG_Povpraševanje – IZplačevanje sejnin članom svetov JZ in JP

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.