Kultura

Arhiv za kategorijo: Kultura

  • 13.12.2023.

Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti. Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih: Do predloga zakona lahko dostopate tukaj. Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov...
  • 04.12.2023.

Otvoritev Hiše sobivanja in znanja

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, se je odzvala povabilu Darka Rudaša, predsednika Združenja romskih svetnikov, ki je izredna članica SOS in župana MO Murska Sobota Damjana Anžela, da se udeleži otvoritve Hiše sobivanja in znanja, ki je nastala pri večnamenski dvorani na Pušči. Hiša sobivanja in znanja je prostor, namenjen povezovanju...
  • 04.12.2023.

Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo smo 1. 12. 2023 ponovno podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Bovec, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in...
  • 04.12.2023.

Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju. (Grosuplje 1. december 2023) Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes (1. 12. ob 11. uri na Ministrstvu za kulturo) podelili nazive Branju...
  • 04.08.2023.

Vrednotenje vlog za razpise na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Na Skupnosti občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za povpraševanje na področju kulture. Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej...
  • 21.07.2023.

Vrednotenje vlog pri razpisih na področju kulture

Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej morajo društva ob prijavi dodati podatke npr. katere nastope, prireditve in podobne dejavnosti bodo pripravila in...