Lokalna samouprava

Arhiv za kategorijo: Lokalna samouprava

  • 12.04.2024.

Evidentiranje v Mrežo za integracijo romske skupnosti

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA INTEGRACIJO ROMSKE SKUPNOSTI. Namen mreže je: – izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, – nabor in ogledi dobrih praks s področja integracije romske skupnosti, – sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev in strategij na tem področju, – spodbujanje...
  • 05.04.2024.

Seja sekcije občin s sedeži upravnih enot

Dne 4. 4. 2024 je potekala seja sekcije občin s sedeži upravnih enot na kateri so člani sekcije obravnavali dopis MJU o brezplačnem prenosu prostorov v lasti občin, ki jih uporabljajo upravne enote, na državo z dne 26. 3. 2024. Na sejo so bile dodatno vabljene mestne občine, kjer so prostori upravnih enot v lasti […]
  • 22.03.2024.

Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico. Občina je bila ustanovljena leta 1994. Površina občine 141 km2 , število prebivalcev je 11.868 (po 1. 7. 2023). Župan občine je gospod Danijel Vrbnjak. Nad gladino reke Drave, na terasi, ki jo je reka oblikovala skozi...
  • 21.03.2024.

5. seja Predsedstva SOS v Grosupljem

Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so se sestali 21. 3. 2024 na 5. redni seji v Grosupljem. Obravnavali so tematiko stanovanjske politike lokalnih skupnosti in države. Seje se je udeležil tudi dr. Klemen Ploštajner, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Županje in župani so se seznanili tudi z novim osnutkom...
  • 19.03.2024.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi

V državnozborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj predloga je, da se omogoči občinam, da dejansko sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, ki imajo lahko velike posledice za lokalno skupnost (vzpostavitev azilnega doma in njegove podružnice na nekem območju predstavlja bistven poseg v lokalno...
  • 08.03.2024.

MJU izvedel posvet o skupnih občinskih upravah v letu 2024

Šestega marca je v Kopru potekal strokovni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v organizaciji Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen funkcionarjem in javnim uslužbencem slovenskih občin. Glavni poudarek srečanja je bilo sofinanciranje SOU. Ministrstvo je predstavilo pregled sredstev v preteklem obdobju, ki so jih občine prejele iz...