Lokalna samouprava

Arhiv za kategorijo: Lokalna samouprava

  • 06.09.2023.

POVPRAŠEVANJE – Zaprosilo Inštituta za kriminologijo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej OS

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj. Na občino so prejeli dopis Inštituta za kriminologijo, Pravne fakultete v Ljubljani s prošnjo za posredovanje zvočnih posnetkov in zapisnikov sej občinskega sveta za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, tj. razvoja razpoznavalnika govora za slovenski jezik v okviru...
  • 31.08.2023.

Iščemo predstavnika/co SOS za sodelovanje v regionalni delovni skupini za socialno vključevanje in migracijo v sklopu NALAS

S strani mreže NALAS smo bili obveščeni, da so odprli nominacije prestankov združenj članic v regionalno delovno skupino za socialno vključevanje in migracijo. Cilj te delovne skupine je podpirati in olajšati promocijo in izvajanje iniciativ za socialno vključevanje v regiji JV Evrope, spodbujati večje sodelovanje in napredek pri obravnavanju...
  • 29.08.2023.

Povpraševanje – Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku. Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri...
  • 31.07.2023.

Občinam zaradi neurij skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je na 118. dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 v Sloveniji prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) in za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov. Več informacij si lahko...
  • 26.07.2023.

Anketa o pobratenjih

Skupnost občin Slovenije je članica Sveta evropskih občin in regij (CEMR), ki zastopa interese in zagovarja lokalne in regionalne oblasti v 40 evropskih državah. S svojo dolgoletno zavezanostjo spodbujanju mednarodnih odnosov in razvoja skupnosti je CEMR v zadnjih 70. letih igral pomembno vlogo pri podpiranju in zagovarjanju pobratenja med evropskimi...
  • 12.06.2023.

V sklopu mednarodnega projekta CircularPSP 5,64 milijonov evrov digitalnim inovacijam na področju prehoda k krožnemu gospodarstvu

Maribor, 12. 6. 2023 – Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Energetsko Agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) vabi vsa zainteresirana mesta, organizacije in podjetja, ki jih zanima krepitev zmogljivosti za prehod v krožno gospodarstvo, da se udeležijo Posvetovanja na prostem trgu v okviru projekta. CircularPSP, ki bo dne 22.6.2023...
  • 08.06.2023.

Projektna sredstva za izboljšanje participativnih praks

Skupnost občin Slovenije je partner v projektu GetCoheSive. V projektu razvijamo in preizkušamo vključujoče prakse upravljanja na lokalni ravni. S tem bi radi pripomogli k boljši usposobljenosti občin v metodah participacije in jih spodbudili k vključujočem sprejemanju lokalnih politik, s posebnim fokusom na vključevanju ranljivih skupin. V sklopu...
  • 07.06.2023.

Stališče SOS do namere za prodajo deleža v Športni loteriji d.d.

S strani Fundacije za šport smo prejeli obvestilo, da nameravajo Olimpijski komite Slovenije-Združenja športnih zvez, Nogometna zveza ter Smučarska zveza prodati svoj delež v športni loteriji d.d. V Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na skrb vzbujajočo situacijo, ki se tiče namere navedenih organizacij, glede prodaje svojih deležev v Športni...