Okolje

Arhiv za kategorijo: Okolje

  • 24.08.2023.

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov. S terena so prejeli informacije, ki kažejo, da so bili odpadki z začasnih lokacij za zbiranje in skladiščenje odpadkov, nastalih kot posledica poplav, v večjem delu že prevzeti in oddani izvajalcem obdelave. Na podlagi teh informacij...
  • 10.08.2023.

V DZ sprejeta novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Državni zbor RS je dne 9. 8. 2023 sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. S predlaganimi spremembami zakona se bo pospešila dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki akontacije, ki bo mogoča še pred dokončno oceno škode. Občine boste lahko tako za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov vnaprej prejele finančna...
  • 31.07.2023.

Osnutek nove Ocene ogroženosti RS zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je pripravila Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem, verzijo 3.0. Najpomembnejše spremembe v oceni glede na Državno oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju iz leta 2015, verzija 2.0, so naslednje: spremenjen je naziv ocene; izgled...
  • 24.07.2023.

Predstavite nam dobre prakse vezane na načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev v vaši občini

Skupnost občin Slovenije znova naslavlja občine in sicer v drugem koraku razpisa skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije (nosilcem programa Ven za zdravje 3), Inštitutom za zdravje in okolje, Nacionalno koordinacijo zdravih mest (NIJZ) in Zavodom za izobraževanje in inkluzijo ODTIZ. V drugem koraku razpisa namreč zbiramo dobre prakse...
  • 14.07.2023.

Razprava o vročinskih valih

V četrtek, 13.7.2023 je ob 10. uri v Razstavnem salonu URBAN potekala predstavitev projekta Ready4Heat, ki naslavlja globalno segrevanje ter vse pogostejše in močnejše vročinske valove, projektni rezultat pa obsega čim uspešnejše prilagajanje vročinskim spremembam kot tudi tovrstno ozaveščanje in izobrazevanje občank in občanov.  V zvezi s tem...
  • 12.07.2023.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v enomesečno javno razpravo poslalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja. Zaradi velikosti datotek so Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2023-2027, Načrt upravljanja voda na vodnem območju...
  • 12.07.2023.

Predlog nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila NATURA 2000

Seznanjeni smo bili s predlogom nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila Natura 2000 in bo predmet usklajevanj z Evropsko komisijo. Besedilo spremembe dokumenta se nanaša na Intervencijo Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000 (HTV_N2000) ter vključuje naslednje dve operaciji: Negnojene travnike na območjih Natura 2000 (NEGN_TRAV)...
  • 10.07.2023.

Spremembe in dopolnitve JR za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru NOO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo...