Okolje

Arhiv za kategorijo: Okolje

  • 12.07.2023.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v enomesečno javno razpravo poslalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja. Zaradi velikosti datotek so Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2023-2027, Načrt upravljanja voda na vodnem območju...
  • 12.07.2023.

Predlog nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila NATURA 2000

Seznanjeni smo bili s predlogom nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila Natura 2000 in bo predmet usklajevanj z Evropsko komisijo. Besedilo spremembe dokumenta se nanaša na Intervencijo Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000 (HTV_N2000) ter vključuje naslednje dve operaciji: Negnojene travnike na območjih Natura 2000 (NEGN_TRAV)...
  • 10.07.2023.

Spremembe in dopolnitve JR za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru NOO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo...
  • 26.06.2023.

ALI PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA RUŠI DOBRO DELUJOČ SISTEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB?

Ljubljana, 26. 6. 2023 – potekala je novinarska konferenca, na kateri so predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva predstavili svoj pogled na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki ga je v javno razpravo pred mesecem dni poslalo Ministrstvo za naravne vire in...
  • 23.06.2023.

Izmenjava stališč pri nastajajočem Zakonu o podnebnih spremembah

V četrtek 22.6.2023 je v Hiši EU v Ljubljani potekal Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah, katerega se je poleg področnih strokovnjakov, deležnikov in zainteresirane javnosti udeležila tudi predstavnica SOS. Andrej Gnezda, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike na Ministrstvu za okolje, prostor in...
  • 21.06.2023.

Občine z ukrepi v smeri ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

V torek, 20. 6. 2023 je Skupnost občin Slovenije ob sodelovanju Direktorata za okolje iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanje MOPE) organizirala spletni dogodek, katerega namen je bil seznaniti občine s področjem kakovosti zunanjega zraka. Uvodoma je mag. Jože Jurša iz MOPE predstavil Operativni program ohranjanja kakovosti...