Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 07.06.2024.

2. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 6. 6. 2024 se je na spletni platformi Zoom sestala Komisija za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS. Obravnavali so Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ( Uredba ). Opozorili so, da je potrebno pri sprejemanju prostorskih aktov le-te uskladiti tudi z Uredbo,...
  • 06.06.2024.

Presojanje modelov vrednotenja – ROK za občine 10. 6. 2024

Dne 6. 5. 2024 je Geodetska uprava Republike Slovenije občinam in izvajalcem občinskih prostorskih informacijskih sistemov poslala dopis glede izvedbe usklajevanja osnutka modelov vrednotenja nepremičnin v letu 2024. Občine ste bile pozvane, da preučite poslana gradiva in se najkasneje do 10. 6. 2024 opredelite. Še preden pripombe in predloge...
  • 03.06.2024.

Skupnost občin Slovenije prejela priznanje Maks Fabiani

Podelitev 9. nagrade Maks Fabiani je potekala 2. junija 2024 na Gradu Štanjel v Komnu. Med nagrajenci s priznanjem Maks Fabiani 2023 je tudi Skupnost občin Slovenije za delo z naslovom “Odlok o urejenosti naselij in krajine: prostorske strokovne podlage in participativen proces v prostorskem načrtovanju ” avtorske skupine doc. dr. Matej Nikšič, dr....
  • 13.05.2024.

O zeleni infrastrukturi in evropskih kohezijskih sredstvih

V ponedeljek, 13.5.2024 je preko spleta potekal posvet Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. V prvem delu posveta je potekala predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za vzpostavitev zelene infrastrukture v občinah v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev...
  • 19.04.2024.

Posvet o posodobitvi celovitega nacionalnega energetskega podnebnega načrta

V četrtek, 18.4.2024 je v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter Združenja mestnih občin Slovenije potekal hibridni dogodek in sicer posvet o posodobljenem celovitem energetskem podnebnem načrtu, krajše NEPN. VERZIJA 4.0.. Predstavitvenega posveta so se poleg mestnih občin udeležile tudi druge občine ter predstavnik...
  • 19.04.2024.

Prvi sestanek Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 18. 4. 2024 je potekala 1. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS ( v nadaljevanju: komisija). Članice in člani komisije so izpostavili aktualno problematiko v občinah na področju urejanja prostora vezano na spremembe namenske rabe, sprejemanje OPPN-jev in OPN-jev, podajanje mnenj k dokumentaciji za pridobitev...