Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 08.09.2023.

Predlog pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Pedlog pravilnika se nahaja tukaj. Pozivamo vas, da nam vaše predloge/komentarje na pravilnik posredujete do srede 27.9.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si . 
  • 24.08.2023.

Urejanje javnega prostora in pro bono pomoč občinam, prizadetim v poplavah 

Neprofitni urbanistični studio Prostorož nas je obvestil, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti pomagati občinam in skupnostim, ki so jih prizadele poplave. V zadnjih dneh so že uspeli pomagati nekaterim občinam. Tako so na primer pomagali občini, katere vrtčevsko igrišče so nedavne poplave odplaknile, prostoroževci pa so jim na njihovo željo...
  • 24.08.2023.

Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona, GZ-1A

V Državnem zboru bo po skrajšanem postopku obravnavan predlog  Gradbenega zakona (GZ-1A), ki ga je vložil v obravnavo Državni svet. Cilj predloga zakona je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami tako, da bo občina, kot eden izmed ključnih nosilcev urejanja prostora,...
  • 28.07.2023.

Z ministrstvom o predlogu Pravilnika o OPN in OPPN

V četrtek, 27. 7. 2023 je na Ministrstvu za naravne vire in prostor potekal prvi sestanek delovne skupine za občinsko prostorsko načrtovanje vezan na vsebino predloga Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Sestanka so se udeležili državna sekretarka Lenka Kavčič in generalni direktor za prostor in...
  • 18.07.2023.

Povpraševanje SOS – Pogodba o priključitvi, 239.člen ZUreP-3

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjo prošnjo: »Eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot to določa 54. člen Gradbenega zakona (GZ-1) je, da bo za novozgrajeni objekt zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kar izhaja iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v...
  • 04.07.2023.

Predlog prenosa lastništva zemljišč RS na katerih poteka občinska cesta na občine, oziroma predlog zamenjave lastništva

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled in obravnavo gradiva za sejo Vlade RS, na podlagi katerega so predlagani sledeči sklepi: Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu...
  • 28.06.2023.

Predlog zakona o letalstvu

Spoštovane članice, spoštovani člani, Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in obravnavo posredovalo Predlog zakona o letalstvu ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Skupnost občin Slovenije (SOS) je pristojno ministrstvo večkrat opozorila na potencialne negativne...
  • 27.06.2023.

Sestanek z ministrom Brežanom in njegovo ekipo

V torek, 27. 6. 2023 je s predstavniki asociacij občin in ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ter njegovo ekipo potekal sestanek glede izvedbenega prostorskega načrtovanja občin, koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije in drugih odprtih tem. Predstavniki SOS so bili aktualni predsednik Skupnosti občin Dr. Vladimir...
  • 15.06.2023.

Del javne razprave ponovno PRAVILNIK o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo bili seznanjeni z novo različico  Predloga Pravilnika o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov, ki odraža odziv na pripombe občin prve različice Predloga...