Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 14.06.2023.

Vodstvo SOS z ministrico za infrastrukturo glede zmanjšanja investicij v cestno infrastrukturo, izgradnje kolesarskih stez in ozelenitve območij ob državnih cestah

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se je v torek, 13. 6. 2023 sestalo z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek v zvezi z zmanjšanjem investicij v cestno infrastrukturo, vlaganji v nadaljnjo izgradnjo kolesarske infrastrukture ter spodbujanje sonaravnih ukrepov oz. ozelenjevanje območij  ob državnih cestah. Ministrica je uvodoma predstavila...
  • 14.06.2023.

V javni razpravi ponovno Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je z dnem 13.6.2023 seznanilo z novo verzijo Predloga Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov, v kateri so v veliki meri že upoštevane pripombe občin in drugih...
  • 02.06.2023.

MNVP objavil Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, izdalo Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine. V okviru vzpostavitve novega državnega prostorskega reda bodo Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine v pomoč županom in...
  • 24.05.2023.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o lokacijski informaciji

Na e-demokraciji je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o lokacijski informaciji. Besedilo pravilnika in prilog prilagamo v nadaljevanju: PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji : TUKAJ. Priloga 1 – ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE : TUKAJ. PRILOGA 2 – LOKACIJSKA...
  • 24.05.2023.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora

Seznanjamo vas, da je v javni obravnavi in objavljen na portalu e-Demokracija osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora. Besedilo predloga prilagamo TUKAJ. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora vsebuje spremembo, ki se nanaša samo na vsebino ureditve regionalnega prostorskega planiranja in sicer na...
  • 19.05.2023.

10. seja Komisije za prostor pri SOS

V četrtek, 18.5.2023 je potekala 10. seja Komisije za prostor pri SOS. Sestanka sta se udeležila tudi Bogdana Dražič in Vlado Krajcar iz ZAPS na temo možnosti, ki jih nudi OPPN za izhod iz krize prostorskega načrtovanja, ki je nastala zaradi neoperativnosti OPNjev. S članicami in člani komisije so govorili tudi o tem kakšna je […]
  • 16.05.2023.

O novi prostorski zakonodaji eno leto od uporabe

V torek 16.5. 2023 je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije preko spleta potekal posvet Pristojnosti in obveze občin ZUreP-3 in GZ-1 eno leto od začetka uporabe zakona s poudarkom na vlogi občin pri pogojih za začetek gradnje nekaterih objektov in negradbenih posegov v prostor ter ukrepih aktivne zemljiške politike. Na posvetu je sprva Luka Ivanič...
  • 04.05.2023.

Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov. Pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave, odstotek ter višino sofinanciranja Občinskih...
  • 04.05.2023.

Predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Predlog je dostopen tukaj. Za občine predlagamo pregled naslednjih področij: Strateške podlage in vrste finančnih spodbud, upravičenci, mejne vrednosti za...
  • 24.04.2023.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Na portalu e-Demokracija je objavljen osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona vsebuje minimalne spremembe, ki se dotikajo le dveh vsebin, in sicer se veljavnost gradbenega dovoljenja ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje....