Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 19.04.2024.

Izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj, ki bodo obravnavana na naslednji seji Stanovanjskega sveta, katere član je tudi predstavnik SOS. Občine vabimo, da se do izhodišč opredelite in nam vaše stališče posredujete do torka, 8. 5. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.
  • 12.04.2024.

O vsebinah za živahna mesta in občine

V sredo, 10. aprila je v Celju potekal študijski obisk, kjer so zainteresirani udeleženci in udeleženke iz različnih občin in javnih zavodov širom Slovenije lahko spoznali različne načine in prakse za ohranjanje mestne podobe in oživljanje mest, ki bi jih lahko navdihnile pri vzpostavitvi dobrih praks v njihovih (svojih) občinah. Uvodoma sta...
  • 10.04.2024.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, SZ-1F

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, s katerim uresničuje sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je presodilo, da sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo. Pripombe na predlog nam lahko posredujete do...
  • 03.04.2024.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša...
  • 29.03.2024.

[POLNE PRIJAVE] Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru...
  • 28.03.2024.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije

Na portalu e-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije. Zakon, kratko poimenovan ZUNPEOVE, med drugim predstavlja podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. (Sprva je bil zakon sprejet julija...
  • 19.03.2024.

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti se sprejema zaradi izvršitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U-I-14/18-27 z dne 15. 9. 2022, in sicer se s predlogom zakona normira poklic...