Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 24.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanimalo jih je: Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način? Dokumente smo zbirali do...
  • 17.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument...
  • 14.02.2023.

Pojasnila MNVP k izdaji lokacijske informacije

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so prejeli številna vprašanja in pobude v zvezi s Pravilnikom o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22, v nadaljevanju Pravilnik). Vprašanja in pobude so vezane na višino upravne takse z osnovnimi kot razširjenimi podatki v lokacijski informaciji, obseg podatkov v lokacijski informaciji, ki so...
  • 31.01.2023.

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je...
  • 27.01.2023.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom...
  • 03.01.2023.

Pristojnosti občinskih inšpektorjev po GZ-1 in ZUreP-3

Ministrstvo za okolje in prostor, natančneje Direktorat za prostor, graditev in stanovanje nas je seznanil/o s pristojnostmi občinskih inšpektorjev po novi prostorski zakonodaji (GZ-1 in ZUreP-3). Do pojasnila MOP dostopate tukaj, dodaten dokument (prezentacija) pa se nahaja TUKAJ.