Socialne zadeve in enake možnosti

Arhiv za kategorijo: Socialne zadeve in enake možnosti

  • 12.01.2024.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Na Ministrstvu za dolgotrajno oskrbo je v obravnavi predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do...
  • 12.01.2024.

Zagovornik načela enakosti izdal priporočila DZ RS glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti je na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) izdal priporočilo Državnemu zboru Republike Slovenije z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je DZ priporočil, da s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor:
  • 12.10.2023.

Premiera gledališke predstave o diskriminaciji Kaj pa z Rdečo kapico?

V sklopu evropskega projekta Soočimo se z diskriminacijo, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije, so študenti AGRFT pripravili avtorsko gledališko predstavo o različnih vidikih diskriminacije. Premierne uprizoritve predstave Kaj pa z Rdečo kapico?, ki na inovativen način ozavešča o pomenu varstva pred diskriminacijo, se je udeležil...
  • 03.10.2023.

Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih...
  • 30.06.2023.

Kako uspešno lahko občine uporabljate spolno občutljivo rabo jezika?

Z vami tokrat delimo vsebino informativne narave, pri katerih bodite pozorni predvsem pri uradni komunikaciji. Spolno občutljiva raba jezika se nanaša na način uporabe jezika in ponazarja, kako se izražamo glede na spol (identiteto) oseb, na katero se samo poimenovanje nanaša. Gre za uporabo jezika, ki nagovarja vse spole (identitete) na enako viden,...
  • 27.06.2023.

Zakon o dolgotrajni oskrbi v državnozborski proceduri

Kot ste bili seznanjeni je v državnozborski proceduri Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), in sicer pristojnost vstopnih točk prenaša na CSDje, ureja področje financiranja dolgotrajne oskrbe, oskrbovalcem družinskega člana omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem storitev tudi...
  • 13.06.2023.

Predsednik SOS v Državnem zboru o prihodnosti starejših

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 12. 6. 2023 organizirala posvet z naslovom Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič. Posvet je potekal v obliki izmenjave mnenj in predlogov za izboljšanje kvalitete bivanja starejših v...