Socialne zadeve in enake možnosti

Arhiv za kategorijo: Socialne zadeve in enake možnosti

  • 01.06.2023.

ZA enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

V sredo, 31. 5. 2023 je v veliki sejni sobi Mestne hiše v Ljubljani potekalo uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih, kateremu srečanju je s svojim prispevkom prispevala tudi Skupnost občin Slovenije. Pozdravnemu nagovoru mag. Helene Valas, vodje Sektorja za enake možnosti na...
  • 18.05.2023.

Sestanek glede izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi

Dne 18. 5. 2023 je na Ministrstvu za solidarno prihodnost potekal sestanek na temo pomoči na domu, dolgotrajne oskrbe na domu in na temo podeljevanja koncesij izvajalcem dolgotrajne oskrbe. Sestanka so se v imenu SOS udeležili podpredsednik SOS Nejc Smole, župan Občine Medvode, podžupanja Mestne občine Novo mesto, Sara Tomšič in generalna sekretarka...
  • 19.04.2023.

Povzetki spletne ankete Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) s partnerji Skupnostjo občin Slovenije, Fundacijo Prizma in Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani izvaja projekt Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti. Kot eno izmed aktivnosti projekta je Zagovornik pripravil spletno anketo za javne uslužbence. Z...
  • 19.04.2023.

Dojemanje in izkušnje z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je opravili raziskavo, katere namen je bil preveriti stališča in razširjenost diskriminacije v Sloveniji ter ozaveščenost o Zagovorniku načela enakosti. Raziskava je potekala med 19. in 29. septembrom 2022 z metodo anketiranja po telefonu in prek spleta. V okviru raziskave je bilo anketiranih 1.006 ljudi v starostni skupini...
  • 19.04.2023.

Diskriminacija v institucijah na lokalni ravni

V sklopu projekta smo opravili raziskavo o diskriminaciji v institucijah na lokalni ravni. Namen raziskave je bil oceniti poznavanje in razumevanje diskriminacije pri javnih uslužbencih na lokalni ravni, identificirati zaznavanje diskriminacije do uporabnikov javnih storitev, identificirati zaznavanje diskriminacije interno v javnih institucijah in...
  • 31.03.2023.

Sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo

Obveščamo vas, da je v medresorskem uskaljevanju Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo. S predlogom odloka se spreminjajo imena ministrstev v skladu s spremembami Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 163/22) in spremembami ter dopolnitvami Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23)....
  • 24.03.2023.

Prva seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Ministrstvo za solidarno prihodnost je 24. 3. 2023 gostilo prvo sejo posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo. Minister Simon Maljevac in državni sekretar Luka Omladič sta v okviru prvega sestanka vzpostavila dobro sodelovanje in pozvala k široki razpravi udeleženk in udeležencev. Ti so si izmenjali pobude, vprašanja in predloge, ki bodo pripomogli...