• petek, 03.02.2017.
  • CirCe

Prvi korak SOS na poti h krožnemu modelu s projektom CircE 


V Milanu je 1. in 2. februarja potekal prvi sestanek partnerjev projekta CircE, ki je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva. Projekt je sofinanciran s strani Interreg Evropa (ERDF) in bo trajal 4,5 let.

Skupnost občin Slovenije je z januarjem 2017 pričela delovati tudi v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta CircE. Projektni konzorcij CircE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva) vključuje 8 partnerjev, na regionalni in lokalni ravni ter predstavnike različnih evropskih socialnih in ekonomskih scenarijev:

  1. Regija Lombardija,
  2. Vlada Katalonije,
  3. Urad maršala vojvodstva Spodnje Šlezije,
  4. Provinca Gelderland,
  5. Londonski odbor za odpadke in recikliranje (LWARB),
  6. Eko-podjetja za razvoj ustvarjalnosti EcoEntreprises (CD2E),
  7. Občina Sofija in
  8. Skupnost občin Slovenije (SOS).

Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema. SOS bo v projektu naslavljal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na ukrepe v okviru prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij in / ali k novim projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v okviru prve in tretje prednostne osi.

Partnerji projekta smo se na sestanku dogovorili o načinu sodelovanja ter pripravili prvi osnutek prednostnih sektorjev posameznih partnerjev. Razlika v pristojnostih partnerskih regij in predstavnikov lokalne ravni se je odražala tudi v izbiri sektorjev. Med tem ko so regije izbrale prioritete v proizvodnem sektorju (plastika, elektronski odpadni materiali, neobdelane surovine), je SOS izbral sektor turizem v povezavi s hrano, mobilnostjo in zgradbami. V kratkem načrtujemo prvo srečanje z deležniki v Sloveniji, s katerimi se bomo pogovorili o priložnostih in izzivih na poti h krožnemu gospodarstvu različnih deležnikov ter o bodočem sodelovanju.