• torek, 15.12.2020.
  • CirCe

Zaključna konferenca projekta CIRCE

Preko spleta je 15. decembra potekala zaključna konferenca projekta CIRCE, kjer se posvečamo pospešitvi krožnega gospodarstva v Evropi, SOS prvenstveno na področju krožnega turizma. Naš podpredsednik dr. Vladimir Prebilič je predstavil krožne ukrepe Občine Kočevje.

Preko spleta je 15. decembra potekala zaključna konferenca projekta CIRCE, kjer se posvečamo pospešitvi krožnega gospodarstva v Evropi, SOS prvenstveno na področju krožnega turizma.

Predstavnica sekretariata SOS je predstavila delo in dosežke SOS skozi trajanje projekta. Tako kot v konceptu krožnega gospodarstva nasploh tudi za krožni turizem, kateremu se je posvečala SOS velja, da želimo vzpostavljati zaključene snovne tokove na različnih ravneh, ki predstavljajo kroženje materiala v življenjski dobi izdelka, s tem pa povezujemo tudi ustrezne procese povezovanja med različnimi akterji. Ob upoštevanju elementov, deležnikov in infrastrukture ter ob spoštovanju možne vloge občin (pristojnosti lokalnih skupnosti) in trendov Turizma 4.0, priložnosti za modele krožnega turizma SOS išče zlasti v povezavah z: trajnostno mobilnostjo (raznovrstne izbire prevozov, prijaznejše do okolja, delitvena ekonomija), prehrano (lokalna hrana, kratke dobavne verige, skupnostni vrtovi), skupnostnimi in drugimi inovativnimi oblikami turističnih nastanitev (učinkovita raba virov, energije in prostora, druga raba, razpršeni hotel) in ponovno uporabo predmetov (Centri ponovne uporabe, socialno podjetništvo). V Akcijskem načrtu na vsakem izmed naštetih področij navajamo možne ukrepe, prav tako pa navajamo pri vsakem področju prepoznane dobre prakse. Prepričani smo, da je Akcijski načrt SOS za krožni turizem dober pripomoček za lokalne skupnosti, ki se želijo iz linearnega načina turističnega gospodarstva preusmeriti v krožnega.

Naš podpredsednik dr. Vladimir Prebilič je predstavil krožne ukrepe Občine Kočevje – lesno predelovalno verigo Kočevski les, prizadevanja občine za zmanjšanje rabe odpadne embalaže, opisal je ustanovitev kooperative Zakladi kočevske in sodelovanje lokalnih šol v projektu Eco šola. Udeležencem spletne konference je predstavil Destinacijo Kočevsko in izpostavil pridobitev prestižnega znaka Slovenia Green Destination Gold v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, ki jo tudi SOS, ob možnem digitalnem nadgrajevanju z načeli krožnega gospodarstva, prepoznava kot eno močnejših orodij za prehod ne samo k trajnostnem in zelenem turizmu, pač pa tudi h krožnem turizmu. Župan je spregovoril tudi o planih Občine Kočevje za razvoj turizma v prihodnje – delajo namreč na uveljavitvi blagovne znamke Okusi Kočevske, eko mobilnosti ali mehki mobilnosti, trajnostni rabi energije in vzpostavitvi lesenih gozdnih koč, ki bodo dopolnile nastanitveno turistično ponudbo v občini.