• petek, 07.04.2017.
  • CirCe

Uradna spletna stran projekta CirCE

Na spletnem mestu http://www.interregeurope.eu/circe/ so odslej na voljo vse informacije v zvezi s projektom CircE, ki je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva. Projekt je sofinanciran s strani Interreg Evropa (ERDF) in bo trajal 4 leta in pol.

Skupnost občin Slovenije je z januarjem 2017 pričela izvajati projekt CirCE in delovati v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta. Projektni konzorcij CircE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva) vključuje 8 partnerjev, na regionalni in lokalni ravni ter predstavnike različnih evropskih socialnih in ekonomskih scenarijev: Regija Lombardija, Vlada Katalonije, Urad maršala vojvodstva Spodnje Šlezije, Provinca Gelderland, Londonski odbor za odpadke in recikliranje (LWARB), Eko-podjetja za razvoj ustvarjalnosti EcoEntreprises (CD2E), Občina Sofija in Skupnost občin Slovenije (SOS).

Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema. SOS bo v projektu naslavljala Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na ukrepe v okviru prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij in / ali k novim projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v okviru prve in tretje prednostne osi.