• četrtek, 14.09.2017.
  • CirCe

Predstavitev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije na MOS

V torek, 12.9.2017 je potekala predstavitev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki bo predstavljal predlog smernic za izkoristek potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo in podporo vključevanju deležnikov. Priprava krovnega dokumenta, namenjenega usmerjanju sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo, se je z javno predstavitvijo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju tudi uradno začela.

V obdobju do konca aprila 2018 bo ta proces, ki ga oblikuje projektna skupina strokovnjakov, na čelu z dr. Janezom Potočnikom, vključil čim širši krog zainteresiranih udeležencev iz gospodarstva, izobraževalne in raziskovalne sfere, pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij. Kažipot bo v svojih priporočilih utemeljil prednostna področja sistemskega prehoda za našo državo na podlagi dobrih praks, identificiranih priložnosti in ovir za uspešen prehod.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je poudaril, da je ambicija Slovenije postati regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo in se tako pridružiti najnaprednejšim državam v EU in drugod po svetu, ki so načela krožnega gospodarstva že sprejela kot osrednjo razvojno paradigmo. Pobuda za nastanek te publikacije je nastala v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije vodi državni sekretar, Tadej Slapnik.

Priprava Kažipota temelji na vsebinskih izhodiščih, ki izhajajo iz temeljne podmene o novi paradigmi, ki upošteva omejitve naravnega okolja, v okviru katerega umešča družbeni okvir in v njem izpostavlja zglede, ovire in priložnosti za usmerjanje sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo. Glavni cilji projekta so prepoznati, identificirati ter strokovno ovrednotiti regionalne in lokalne potenciale Slovenije za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, v proces identifikacije potencialov vključiti najširši nabor deležnikov in pripraviti usmeritve in predloge za prehod Slovenije v zeleno ter krožno gospodarstvo za Vlado RS, ki bodo izhajale iz ovrednotenja potencialov in katerih izvedba bo prispevala k prehodu.

V okviru procesa priprave Kažipota bodo izvajalci zaokrožili ciklus 12 regionalnih posvetov, tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, o izzivih prehoda v krožno gospodarstvo, identificirali in popisali dobre prakse, ki jih Slovenija ima, in opredelili priložnosti, ovire in prednostne naloge.

Javna razgrnitev osnutka dokumenta je predvidena za 30. november 2017. Temu bo sledila javna razprava in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v proces izpopolnjevanja dokumenta, vse do konca marca 2018. Zaključek in predaja končnega dokumenta naročniku bo konec aprila 2018.

V procesu priprave dokumenta so vključeni naročnik, Ministrstvo za okolje in prostor, široko deležniško usklajevanje pa poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki deluje v okviru Kabineta Predsednika Vlade RS. V ta proces so izrecno vključene tudi vse tiste ustanove, ki so postale multiplikatorji v okviru članstva Vlade RS v Fundaciji Ellen Mc Arthur, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije. Kažipot se bo v svojem nastajanju navezal na Vizijo Slovenije 2050 in Razvojno strategijo države do leta 2030 ter druge področne strateške dokumente in jih smiselno dopolnjeval.

Galerija slik