Sestanek projektih partnerjev projekta Social(i) makers

V torek, 24.10. in sredo, 25.10.2017 sta v italijanskem mestu Modena potekala uvodna sestanka partnerjev projekta Social(i) makers. Skupnost občin Slovenije (SOS) sodeluje kot eden izmed trinajstih partnerjev v projektu Interegg Central Europe z naslovom Social(i) makers. V zadnjih petih letih je bila SOS namreč že aktivna pri spodbujanju socialnega podjetništva v občinah kot instrumenta za obravnavanje različnih potreb v lokalnih skupnostih.

Projekt je namenjen razvoju političnega modela, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi potrebami. Zaradi strukturne preobrazbe skupnosti in družbenih posledic teh sprememb je namreč pred velikim izzivom trajnostni razvoj srednje Evrope (CE). Zato so vse bolj nujne socialne inovacije (SI), ki se lahko izvajajo preko izdelkov, storitev in modelov za urejanje takšnih transformacij ob ustvarjanju novih družbenih odnosov. Namen projekta je pomagati pri izboljšanju zmogljivosti na tem področju v srednji Evropi, tako da se bomo lotili reševanja problema drugače – od spodaj navzgor: financerje, podjetnike, politične oblikovalce in državljane bomo usposobili tako, da bodo dejansko »igrati igro« kot ustvarjalci socialnih inovacij, ki ustvarjajo ekosistem kot rezultat njihovih interakcij.

V ta namen bo projekt vzpostavil nadnacionalni dvostopenjski izobraževalni program v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji. Program bo udeležence usposabljal pri skupnem oblikovanju in uvajanju učinkovitih in trajnostnih pobud socialnih inovacij. V okviru akademije za oblikovanje socialnih inovacij se bodo udeleženci naučili, kako izkoristiti naložbene učinke, socialno podjetništvo, politiko socialnih inovacij in aktivno državljanstvo, izkoristiti uporabno tehnologijo in presojo vpliva ter vključiti prave zainteresirane strani in deležnike. Nato bodo pridobljene spretnosti prenesli v prakso. Cilj projekta je nastanek transnacionalne skupnosti socialnih oblikovalcev v centralni Evropi, ki se bo razvila v dolgoročno strategijo za izgradnjo zmogljivosti socialnih inovatorjev.

SOS bo v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji deloval kot multiplikator za razvoj in razširjanje rezultatov projekta med ustrezne in zainteresirane deležnike, kot reprezentativno združenje bo obravnaval in vplival na ustrezne politične dokumente in sooblikovali novo znanje oblikovalcem politik in bodočim socialnim podjetnikom.

Galerija.