Lokalni pilot Social(i) makers - z inovativnim razmišljanjem do rešitev

Koncept družbenih inovacij v Sloveniji še ni širše sprejet. Razni deležniki imajo sicer veliko dobrih idej za reševanje razvijajočih se družbenih izzivov, vendar se takšnih idej ne spodbuja oz. motivira dovolj dobro, da bi se uresničile.

Lokalni pilotni program „Learning by doing“, ki ga je SOS izvedla v sodelovanju s Fundacijo Prizma in Ekonomskim institutom Maribor, zato spodbuja prve stopnje družbenih inovacij. V organiziranem procesu, v katerem so sodelovali najrazličnejši deležniki, je bil poseben poudarek na njihovem opolnomočenju pri iskanju rešitev za spremembe. S spodbujanjem ustvarjalnosti in uporabo metod za ustvarjanje idej, ki temeljijo na divergentnem in konvergentnem razmišljanju, ter s spodbudo ciljno usmerjenih dejavnostih, so razvili prepričanje, da lahko obvladujejo sodobne izzive in najdejo rešitve.

V različnih lokalnih okoljih so bili organizirani dogodki, intervjuji in ustvarjalne delavnice. Sodelujoči so identificirali najbolj zahtevne družbene problematike, zgradili bazo idej in zasnovali inovativne družbene rešitve. Na koncu je ideja o ozelenitvi vrtcev (“Rastemo že v vrtcu”) zmagala na spletnem natečaju.

Zmagovalna ideja spodbuja vrtce k aktivnejšemu ukrepanju za ohranjanje zelene Slovenije ter k ozaveščenosti o varstvu okolja. Ideja je bila podprta tudi pri izvajanju z mentorstvom in svetovanjem. S primerom dobre prakse smo postavili standardna in enostavna navodila, kako uspešno razvijati in izvajati socialne inovacije.

Predstavitveni video si lahko ogledate TUKAJ.